Sážža - Senja natur-og kultursenter
Sážža - Senja natur-og kultursenter
Sážža - Senja natur-og kultursenter
Sážža - Senja natur-og kultursenter
Sážža - Senja natur-og kultursenter
Sážža - Senja natur-og kultursenter
Sážža - Senja natur-og kultursenter

Sážža - Senja natur-og kultursenter

Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonal Park

Sážža - Senja natur- og kultursenter ligger i Øverbotn på Senja.
Forvaltningsfellesskap
På Sážža arbeider Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre med samarbeidsformer for kultur- og naturarbeid på Senja, og har derfor etablert et felles forvaltningsknutepunkt på Øverbotn. En viktig del av vårt samarbeid med Ånderdalen Nasjonalparkstyre er vår felles permanente utstilling som formidler natur- og kulturhistorie på Senja og i Ånderdalen Nasjonalpark.

Både Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre har forvaltning på samiske områder på Senja. 11 km unna Sážža ligger Kaperdalen Samemuseum, en bevart markesamisk boplass i et viktig samisk kulturlandskap. Midt-Troms Museum forvalter flere samiske gjenstander som er dokumentasjon på dette.

Folk & Natur på Sážža/Senja
Midt-Troms Museum, Ånderdalen Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i Troms har i fellesskap utviklet den permanente utstillingen Folk & Natur på Sážža/Senja som formidler natur- og kulturhistorie på Senja.

Utstillingen er bygget som en sømløs utstilling som presenterer Sážža - Senja. Den er bygget opp med elementer både fra Fylkesmannen i Troms med fokus på verneområdene på Senja, tema fra Ånderdalen Nasjonalpark med fokus på natur, samt en del om kulturhistorie fra hele mangfoldige Senja. Sentralt i utstillinga er eksempelvis gammegrinda fra Nikolaigammen i Ner-Kaperdalen. Den representerer de markesamiske bygdene som lå midt i hjertet av Senja omgitt av hav.
Utstillingen presenterer også Senjas museumsanlegg, hushold, dualøkonomi, yttersiden med familien fra Nordlandsbåten til dagen samfunn, Ånderdalens historie, insekter og edderkopper, navn, geologi, fjell og typografi, fugler og dyr, naturlandskaper og mye mer. Utstillingen inviterer til undring og aktivitet gjennom flere interaktive moduler som skifter ulike tema. Utstillingen driftes i samarbeid mellom Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre.

Aktørene på Sážža
På Sážža har det etablert seg flere bedrifter som alle arbeider i et fellesskap med kulturformidling. Ånderdalen Nasjonalparkstyre arbeider for at stedet skal bli nasjonalparksenter for Ånderdalen. Rimfrost Teaterensamble har på Øverbotn sitt teaterlager og øvingslokaler til sine teaterproduksjoner. I kjelleren ligger brukthandelen MITT Tranøy.

Bygget huser også Senja Handbryggeri, et mikrobryggeri for lokalprodusert øl.

I sommersesongen er det matservering av Ækt Mat, som også serverer på bestilling og henvendelse hele året. Stedet er også møtested for kommunen, og stedet har også flere møterom og gode fasiliteter for ulike sammenkomster.

Vandreutstillinger
På Sážža - Senja natur- og kultursenter viser Midt-Troms Museum ulike temporære vandreutstillinger. Disse vandreutstillingene er tilgjengelig for publikum i sommersesongen fra begynnelsen av mai til slutten av september. Utstillingene inneholder ulik tematikk i henhold til kultur- og naturhistorie. Disse vandreutstillingene er nærmere beskrevet under VANDREUTSTILLINGER. Vi huser også turistinformasjon på Øverbotn i sommersesongen.
Adresse: Tranøyveien 1261, 9304 VANGSVIK