Jenny Hoff
©Jenny Hoff

Om Visit Senja Region

Visit Senja Region er et felles reiselivsorgan for reiselivsbedrifter,  kommuner og organisasjoner i Senjaregionen, som har interesser knyttet  til reiselivsnæringa og profilering av regionen og da spesifikt Senja og Dyrøy kommuner.  Vi jobber med å fremme Senjaregionen som reisemål og ivareta interessene til reiselivsaktørene. Vi bidrar til vekst og lønnsomhet blant våre medlemmer med markedsutvikling og markedsføring av regionen.